MenuUnder construction

25.01.2021 г.

Днес, 25.01.2021 г., Зорница Русинова – председател на Икономическия и социален съвет, откри първата пленарна сесия на новия Икономически и...

24.02.2021 г.

Мандатът на този ИСС се различава от предишните, той започна в усложнена икономическа и социална обстановка, причинена от коронавируса, затова и институционалният подход на ИСС трябва...

24.02.2021 г.

Приоритетните области, в които ще работи ИСС през следващия мандат до 2025 г. и темите от плана за дейността през 2021 г. ще ви представят членовете на новия председателски...

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider
zornitsa

Приоритети на ИСС

 

Годишен план за дейността

Актуално

ИСС работи върху становище за Стратегията на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система

ИСС работи върху становище за Стратегията на ЕС за либерализация и интеграция на енергийната система

Постоянната Комисия по икономика на Икономическия и социален съвет под ръководството на Радосвет Радев в сътрудничество…

повече информация

Предстоящи събития

  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИСС

  Напомняме ви, че срокът за представяне на документите във връзка със стартиралата процедура за определяне от организациите по чл. 7, ал. 3,4,5 от закона за икономически и социален съвет на членовете на съвета за следващ четиригодишен мандат /публикувана покана от Зорница Русинова – председател на ИСС, ДВ 105 /11.12.2020 г./  е до 17,30 ч. на 11.01.2021 г.
  Информация за организациите по чл. 7 от закона за икономически и социален съвет във връзка с определяне на членовете на съвета за следващ 4-годишен мандат:

  01.12.2020 | Становища

  • iПокана от избрания от Народното събрание нов председател на ИСС - Зорница Русинова, към организациите по чл. 7, ал. 3, 4 и 5 от ЗИСС за определяне на техните представители.
  22.06.2020 | Новини
  • iДекларация по чл. 9 от Закона за ИСС

  ПОСЛЕДНИ АКТОВЕ

  01.12.2020 | Становища

  • iПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА "ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ"

  14.09.2020 | Становища

  • iДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ В КОНТЕКСТА НА ДИГИТАЛНОТО БЪДЕЩЕ НА ЕВРОПА
  17.07.2020 | Становища
  • iПРОБЛЕМИ НА ПОЛАГАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО НА НОЩНИЯ ТРУД В БЪЛГАРИЯ
  22.06.2020 | Новини
  • iОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ В ПРОЕКТА НА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА - 2021 - 2027 г.
  Font Resize
  Contrast