СТАНОВИЩА

УСКОРЯВАНЕ НА ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РEПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА

ПОТЕНЦИАЛНИ СОЦИАЛНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ, ЕКОЛОГИЧНИ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЕФЕКТИ ОТ ВСЕОБХВАТНОТО ИКОНОМИЧЕСКО И ТЪРГОВСКО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНАДА, ОТ ЕДНА СТРАНА, И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НЕГОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ОТ ДРУГА СТРАНА (ВИТС)

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРЕГОВОРИТЕ ЗА КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ПАРИЖ

Страница 6 от 24

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава