СТАНОВИЩА

ОГРАНИЧАВАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА РАСТЕЖА И ЗАЕТОСТТА

СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАРИЯ - ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ”

СТАНОВИЩЕ НА ТЕМА „ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

Страница 8 от 24

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава