РЕЗОЛЮЦИИ

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА – ГОДИШЕН ОБЗОР НА РАСТЕЖА ЗА 2017 Г.

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА ОТНОСНО ИНТЕГРИРАНЕТО НА ТРАЙНО БЕЗРАБОТНИТЕ ЛИЦА НА ПАЗАРА НА ТРУДА

„ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ И ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР”.

Страница 4 от 13

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава