ДИЛЯНА СЛАВОВА - НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛИТЕ

Член на Икономическия и социален съвет от 25 април 2012 г.3-та група – представител на организациите на селскостопанските производители.Председател на Национална асоциация на млекопреработвателите. На ротационен принцип с представителя на Българска асоциация на фермерите. Влиза в състава на комисията за периода, в който тече нейният мандат.

Член на постоянната Комисия по икономическа политика на ИСС.

Образование:

1993 – 1998 г.– Магистър, специалност „Политически науки и международни отношения”, Специализация по международни отношения и външна политика на България, СУ „Св. Климент Охридски”

1989 – 1994 г.– Магистър, специалност „Българска филология и английска филология”, СУ „Св. Климент Охридски”
1984 – 1989 г.– Английска езикова гимназия, гр. Пловдив
Професионална дейност:
2010 г. - Представител на България в ЕИСК, Член на Комисията по земеделие, развитие на селските райони и околна среда; Член на Комисията по външна политика; Докладчик по ОСП, промоции на земеделски продукти, промоционални програми, въпроси, свързани с млечния сектор
2009 г.– Председател на Национална асоциация на млекопреработвателите
2009г. – Представител на България в Група на високо равнище по млякото – ЕК (Бюксел)
2006 – 2009 г. – Изпълнителен директор на Национална асоциация на млекопреработвателите
1999 – 2006 г.– Българска търговско – промишлена палата: ръководител направление „Международни организации”; ръководител направление БУЛПРО (национален орган за улесняване на транспорта и търговията); изп. секретар на Българо – американския търговско-икономически съвет към БТПП; координатор на търговския компонент на проекта на Световната банка за улесняване на транспорта и търговията в Югоизточна Европа, Референт за САЩ, Канада, Словения, Русия и бившите съветски републики; участие в работата на Пакта за стабилност (Работна маса 2) и Инициативата за сътрудничество в Югоизточна Европа.
1994 -1998 г. - Преподавател по международни отношения на английски език, ВТУ –филиал София
1994 -1998 г.– Преподавател по английски език, Славянски университет
Членство в организации:
Контактна група ЕС – Русия
Група на високо равнище по млякото
Чужди езици:
Английски, руски

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава