ВАНЯ РУМЕНОВА ГРИГОРОВА - КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА “ПОДКРЕПА”

Член на Икономическия и социален съвет от 11.12.2015 г.
2-ра група – организации на работниците и служителите на национално равнище.
Съветник на президента на КТ “Подкрепа”.
Член на постоянната Комисия по икономическа политика на ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава