МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

УЧАСТИЕ В СЕМИНАР НА ТЕМА „ЖЕНИТЕ И СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ”

Като част от проекта ТРЕСМЕД 4, на 26-ти и 27-ми март 2012 г. в Люксембург, се състоя семинар на тема “Жените и социалния диалог”. В събитието, проведено в седалището на Европейската Сметна палата, взеха участие представители на икономически и социални съвети и сродни организации от Египет, Ливан, Мароко, Италия, Испания, Люксембург, България, както и на Европейския икономически и социален комитет и Европейската комисия. Форумът беше уважен и от министъра на равните възможности на Люксембург г-жа Франсоаз Ето-Гааш.

От името на Икономическият и социален съвет на България на събитието присъстваше г-жа Янка Такева – член на група ІІІ на съвета. Г-жа Такева имаше възможността да запознае участниците с българския опит по отношение на представителството на жените в организации на гражданското общество.

Основните теми, обсъждани по време на семинара, включваха проблемите на жените на пазара на труда, политиките в подкрепа на равните възможности между мъже и жени по отношение достъпа до образование, условията на труд, социалната защита, както и ролята на икономическите и социални съвети в подкрепа на равните възможности.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава