МЕЖДУНАРОДН0 СЪТРУДНИЧЕСТВО

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КИТАЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ПОСЕТИХА ИСС

На 23 май 2013 г. Икономическият и социален съвет (ИСС) бе посетен от делегация на Икономическия и социален съвет на Китай, водена от г-н Джао Циджън, зам.-председател Китайския ИСС и г-н Ли Сюемин, заместник главен секретар на Китайския ИСС. Делегацията бе съпровождана от Н. Пр. Гуо Йеджоу, посланик на Китайската народна република в България. Срещата е продължение на активното участие и взаимодействие на двата съвета в Международната асоциация на икономическите и социални съвети и сродни институции (МАИСССИ).

От страна на ИСС в срещата участваха тримата зам.-председатели на ИСС г-н Васил Велев, председател на АИКБ, д-р Константин Тренчев, Президент на КТ „Подкрепа” и проф. Нено Павлов. Г-н Велев запозна присъстващите с процеса на създаване на българския ИСС, със структурата и законовите правила, по които той функционира, като подчерта разликата между социалния и граждански диалог в България. Проф. Нено Павлов представи механизма, по който Съветът изработва своите актове и очерта тематичния им профил, като изтъкна общоевропейската им насоченост. Д-р Константин Тренчев отбеляза, че вече 10 години ИСС работи в условията на конструктивен диалог с четири поредни правителства и парламенти, за което свидетелстват множеството предложения на Съвета, намерили отражение в основни за страната стратегически документи.

Ръководителят на делегацията г-н Джао Циджън очерта дейността на китайския ИСС в областта на икономическото и регионално развитие, екологията и социалните въпроси на страната. Той отбеляза също активността на техния съвет във формата „Кръгла маса Китай - Европейски съюз”, където се дискутират проблеми от общ интерес. За пример бе посочен проблема свързан с активното стареене и солидарността между поколенията.

В заключение ръководителят на делегацията на Икономическия и социален съвет на Китай благодари за представената информация и споделения опит на ИСС и пожела по-активно и ползотворно бъдещо сътрудничество между двата съвета в рамките на МАИСССИ .

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава