НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ СТАНА ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ И СРОДНИ ИНСТИТУЦИИ


Българският ИСС се присъедини към международната асоциация заедно с икономическите и социални съвети на Княжество Монако, Сенегал и Венецуела.

Членството на Икономическия и социален съвет на България бе приветствано и от г-жа Ане-Мари Зигмунд, президент на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) - основен партньор на ИСС, от г-н Жан Пинг - Президент на Генералната асамблея на Обединените нации и от г-н Франсиско Томпсън-Флорес -
Зам.-генерален директор на Световната търговска организация (СТО). В изказванията им бяха подчертани постиженията на България в развитието на рганизираното гражданско общество, чрез интегрирането на широк кръг от обществото на страната в процеса на вземане на решения.

Членството на българския ИСС в МАИСССИ е:

признание за неговата автентичност, неговите усилия и усилията на България в развиването и утвърждаването на принципите на демокрацията с пряко участие;

средство, с което той ще съдейства за успеха на текущите и бъдещите реформи в страната, чрез разпространението на знания, умения и опит на членовете на АИСССИ;

възможност за пряк контакт с международните институции и обмен на информация, мнения и становища по глобални икономически и социални въпроси;

предизвикателство за организираното гражданско общество в България за интегриране в международните форуми и мрежи на гражданското общество, като редставя волята и интереса на обществото на България;

В МАИСССИ членуват икономическите и социални съвети на повече от 40 страни от Европа, Южна Америка, Азия и Африка, Европейският икономически и оциален комитет (EESC) и Икономическият и социален съвет на Обединените нации (ECOSOC).

На ІХ-тия Конгрес на МАСССИ участваха 50 делегации, които обсъдиха ролята на организираното гражданско общество в глобализацията на търговията и Докладa на Асоциацията за положението на жените, изнесен през март по време на 49-та сесия на ООН.

Конгресът бе председателстван от г-н Жак Дерман, председател на Икономическия и социален съвет на Франция, който посети България през юли миналата година. Конгресът беше тържествено открит от г-н Кристиан Понсле, председател на Сената на Република Франция.

След представена официална кандидатура на Икономическия и социален съвет на Китай за председателство на МАСССИ, то бе поето от неговият председател - г-н Жонджю Уанг. Конгресът избра г-н Жак Дерман за почетен председател на МАСССИ.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава