НОВИНИ - АРХИВ

ДАЛИ ДЪРЖАВАТА ДА УЧАСТВА С 1/3 ОТ ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ПЕНСИЯ ЩЕ КАЖЕ ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ


За пръв път председател на НС, сезиран от председателя на Комисията по труда и социалната политика д-р Хасан Адемов, изисква становище по внесен законопроект от Икономическия и социален съвет, информирал доц. Дулевски председателя на парламента. Според закона за Икономическия и социален съвет председателят на НС, президентът и МС могат да изискват такива становища от Икономическия и социален съвет, за да изяснят позицията на гражданското общество.

Г-н Пирински потвърдил намерението си да се обръща към ИСС при всички по-значими обществени проблеми на законодателната работа.

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски участва в среща с председателя на Народното събрание Георги Пирински днес заедно с председателя на КНСБ Желязко Христов и с президента на КТ “Подкрепа” Константин Тренчев. Темата на срещата е била законодателната програма на парламента,
социалния и гражданския диалог.

Г-н Георги Пирински подкрепи идеята на доц. Дулевски още през февруари 2006 г. да започне публична дискусия за приоритетите на бюджет 2007 в кономическия и социален съвет. Същата идея доц. Дулевски предложи и на свиканото от председателя на Комисията по труда и социалната политика д-р Хасан Адемов заседание на
консултативния съвет. Там председателят на ИСС каза, че процедурата за дискутиране на бюджета трябва да започне първо в гражданското общество и неговата структура за диалог Икономическия и социален съвет. Така ще се определят ясни приоритети на обществото и на базата на тях управляващите ще изградят ъответни политики за осъществяването им, а бюджетът ще осигури финансовия ресурс.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава