НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЩЕ ИЗСЛУША ПОЗИЦИИТЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПРЕДИ ДА ИЗЛЕЗЕ СЪС СТАНОВИЩЕ ЗА ПРОМЯНА В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ


Комисията реши да покани за изслушване представители на всички институции, свързани с осигурителния процес. Днес са изпратени покани до Министерството на финансите, до Министерството на труда и социалната политика, до Националния осигурителен институт до Българската асоциация на дружествата за допълнително
пенсионно осигуряване, до независими експерти и до вносителите на законопроекта за участие и изразяване на позиция по предложената промяна.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава