НОВИНИ - АРХИВ

КАКВИ СА ПРИЧИНИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ШОК ЩЕ ОБСЪДИ СПЕШНО ИСС


Членовете на ИСС предлагат становището на съвета да засегне икономическите причини за очаквания значим ръст на цените на ел. енергията, отражението им върху икономиката и жизненото равнище, както и да предложи мерки за засилване на обществения контрол върху държавните регулаторни органи в областта на ценообразуването и принципите на компенсаторен механизъм спрямо населението.

Действията на членовете на ИСС са продиктувани от драстичното увеличение на цените на енергоносителите през последните месеци, което рязко рефлектира върху предприятията и върху населението, както и от необходимостта да се предприемат спешни мерки за намаляване на субективизма при вземането на решения за ръст на т. нар. монополни цени.

Според правилника за дейността на ИСС, като членове на Икономическия и социален съвет, представителите на КНСБ и на КТ “Подкрепа” имат право да се обърнат към съвета за становище по собствена инициатива.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава