НОВИНИ - АРХИВ

БРЮКСЕЛ НИ ПРЕПОРЪЧВА ДА ЗАСИЛИМ ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ


ЕИСК е демонстрирал ясна позиция пред българската и пред румънската делегация, че ще настоява пред страните членки на ЕС да не прилагат към България и Румъния т. нар. преходни периоди за свободно движение на работна сила. По принцип страните членки могат да налагат такива периоди максимум до 7 години, като през тези 7 години има ограничение да работиш и да ползваш трудови и осигурителни права като гражданин на ЕС. Това становище е изказал г-н Анри Малос, като е подчертал, че ограничаването на движението на работната сила би могло да доведе до засилване на нелегалната миграция. Според доц. Лалко Дулевски, ЕИСК вероятно ще лобира за по-либерално отношение към работната сила на България.

По време на посещението си в Брюксел делегацията проведе разговори с генералния секретар на ЕИСЕ Патрик Вентурини, с работодателски и синдикални организации, с представители на Главна дирекция “Регионална политика” и е участвала в 60-ото заседание на Секцията по външни връзки на ЕИСК.

Посещението на делегацията на Смесения консултативен комитет “Европейски съюз – България” в Брюксел беше по покана на Европейския икономически и социален комитет. Мисията на делегацията беше информационна и се осъществи дни преди да бъде оповестен докладът на Европейската комисия за напредъка на България за присъединяването ни към ЕС.
Обратно горе