НОВИНИ - АРХИВ

БЪЛГАРИТЕ НЕ УЧАТ СЛЕД КАТО ПОЛУЧАТ ДИПЛОМА


ХІІІ-ата редовна среща на СКК ще се проведе на 17 и 18 октомври 2005 г. в София и ще бъде председателствана от д-р Желязко Христов и г-н Анри Малос. Тема на срещата е професионалното образование и обучение и ученето през целия живот. В рамките на дискусията г-н Оливие Деруин, член на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/, ще запознае участниците в срещата с ролята на социалните партньори в ученето през целия живот. За потенциала и предизвикателствата
във важни за страната ни сектори като селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост ще говори г-н Сепо Калио, представител на ЕИСК.

В ХІІІ-тата редовна среща на СКК ще участват още доц. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет, Божидар Данев и Константин Тренчев, членове на СКК, представители на синдикатите и на работодателите, както и представители на неправителствени организации.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава