НОВИНИ - АРХИВ

АНРИ МАЛОС И ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ СЕ СРЕЩНАХА СЪС ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРЛАМЕНТА ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ

По-късно г-н Малос и доц. Лалко Дулевски се срещнаха с председателя на Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание д-р Хасан Адемов. Темата на разговорите беше ролята на Икономическия и социален съвет за утвърждаване на позициите на гражданското общество при решаването на важни
национални въпроси. На срещите присъства и д-р Желязко Христов, съпредседател на СКК от българска страна. Анри Малос е на посещение в България по повод 13-ата редовна среща на смесения консултативен комитет “България-ЕС”, която се проведе през 17 и 18 октомври 2005 г. в Икономическия и социален съвет в София. Г-н Анри Малос е член на бюрото на Европейския икономически и социален комитет /ЕИСК/ в Брюксел. Председател е на секцията по заетост, социална политика и гражданство на Европейския икономически и социален комитет и е съпредседател на Смесения консултативен комитет “България-Европейски съюз”.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава