НОВИНИ - АРХИВ

ИСС СЪЗДАДЕ ВРЕМЕННА КОМИСИЯ, КОЯТО ДА ИЗГОТВИ СТАНОВИЩЕ ЗА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ЕНЕРГИЙНИЯ ШОК И МЕРКИ ЗА СМЕКЧАВАНЕТО МУ


Пленарната сесия избра специална временна комисия, която да изготви становището на Икономическия и социален съвет /ИСС/ до края на следващата седмица. Сесията упълномощи председателя на ИСС доц. Лалко Дулевски да изиска официално информация от Националния статистически институт и от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/, която да послужи при точното формулиране на становището и особено при конкретизиране на необходимите мерки за смекчаване на ефекта върху доходите на населението и върху условията за бизнес. В края на следващата седмица на пленарно заседание ще бъде прието
окончателно становището на ИСС.

По време на дебатите бяха коментирани данни от Евростат, които показват, че България е единствената страна, в която нетните цени на електроенергията /без данъци и такси/, измерени в евро и по паритетна покупателна способност, нарастват прогресивно при по-висока консумация. Обикновено пазарният принцип е колкото
повече потребяваш, токова по-малко плащаш. Евростат следи потреблението на електроенергия на шест стандартизирани групи според консумацията. В групата за средно голямо потребление на електроенергия /Dc/ България е с най-ниска нетна номинална цена на електроенергията в евро – 5.37 евро за 100 Кв/ч. Това е 2,2
пъти по-ниска от най-високата в групата цена /Италия – 14.40 евро/ и близо 2 пъти по-ниска от средноевропейската цена за ЕС 25 – 10.46 евро.

Въпреки че в страни като Дания и Швеция данъците и таксите върху нетната цена на ел. енергията са много високи, датчаните и шведите плащат по-малко, отколкото българите, изчислено в паритетна покупателна способност. За България брутната цена е 16,66 евро, докато в Дания е 16.59 евро, а в Швеция – 11.20 евро.

По време на дискусията бяха обсъдени и други основни изводи, които засягат монополизма и цените на пазара, ролята и възможностите на ДКЕВР обективно да оценява предложенията на дружествата и т.н.

ИСС бе сезиран миналата седмица от двата синдиката КНСБ и КТ “Подкрепа” по темата, които настояха спешно да се приеме становище от ИСС. Представителите на работодателите и на гражданските структури подкрепиха искането на синдикатите за изработване на общо становище.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава