НОВИНИ - АРХИВ

България трябва да развива културно-историческия си туризъм


Икономическият и социален съвет подкрепя такива инициативи, защото пред развитието на туризма в България има голяма перспектива. В становището си по въпроса от 21 юли 2005 г. ИСС изрази безпокойство, че има сериозни проблеми, свързани с инфраструктурата както на национално, така и на местно ниво, отбеляза доц. Дулевски. Друг проблем, който се очертава, е, че няма достатъчно квалифицирана работна сила за сектора и през летния сезон много от хотелиерите и ресторантьорите бяха
изправени пред въпроса дали да не търсят работна ръка в чужбина, заключи председателят на Икономическия и социален съвет.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава