НОВИНИ - АРХИВ

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ОТ СИНДИКАТИ, РАБОТОДАТЕЛИ И ПОТРЕБИТЕЛИ КЪМ ДКЕВР ПРЕДЛАГА ИСС


Друга необходима промяна според ИСС е да се даде възможност за смяна на членове на ДКЕВР преди изтичането на 5- годишния им мандат, ако бъде доказана системна некомпетентност, субективизъм и неизпълнение на решения на съдебните органи.

Икономическият и социален съвет обръща сериозно внимание и на факта, че трябва да се стимулира публичното частно партньорство и да се разшири използването на чуждестранния опит при разработването на проекти за повишаване на енергийната ефективност, както и да се предприемат мерки за ускоряване на либерализацията на енергийния пазар.

Според ИСС една от възможните мерки за смекчаване на енергийния ценови шок е намаляване на ДДС върху електроенергията, топлоенергията и природния газ с 2 процентни пункта още от следващата година, като първа стъпка към общо намаляване на този данък от 20 на 18%. Шоковото увеличение на цените на енергоносителите ще доведе до разширяване кръга на семействата с право на енергийни помощи, констатира ИСС.

Становището беше прието на пленарна сесия на ИСС късно в петък вечерта и утре ще бъде изпратено до всички заинтересовани институции, включително и до резидента, председателя на народното събрание, до премиера и до ДКЕВР.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава