НОВИНИ - АРХИВ

ДЪРЖАВАТА ДА НЕ ПОЕМА ЕДНА ТРЕТА ОТ ОСИГУРОВКИТЕ СЕГА, СЕ КАЗВА В СТАНОВИЩЕ НА ИСС


След консултации в Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване към Икономическия и социален съвет беше изготвено становище, което бе гласувано на пленарната сесия и прието с пълно мнозинство. В становището се казва, че аргументите на вносителя недостатъчно ясно и дългосрочно показват въздействието на подобна промяна. ИСС обаче ще инициира понататъшно проучване и дискусии на идеи в посока намаляване на данъчно- осигурителната тежест, се казва в становището.

Председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски внесе документа в кабинета на г-н Георги Пирински в определения срок.

Очаква се предложението за промяна на Кодекса за социално осигуряване да бъде коментирано в пленарна зала, след като парламентарната комисия по труда и социалната политика го отхвърли на първо четене.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава