НОВИНИ - АРХИВ

ИСС СЪЗДАДЕ ФОРУМ ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО


По този повод на интернет страницата на Икономическия и социален съвет на адрес href="http://mail1.esc.bg">www.esc.bg всеки може да дадете своя коментар по проекта на правителствената програма. В специално създадената рубрика “Форум” всеки може да публикува мнението си по темите Европейска интеграция,
Икономически растеж, Социална отговорност.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава