НОВИНИ - АРХИВ

ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: ЗА ПРЪВ ПЪТ В НОВАТА НИ ПОЛИТИЧЕСКА ИСТОРИЯ СЕ ОБСЪЖДА ПУБЛИЧНО УПРАВЛЕНСКА ПРОГРАМА


Програмата отразява не само твърдата решимост и готовност да се направи всичко необходимо във вътрешен и във външен план за реализиране на членството ни в Европейския съюз от януари 2007 година, но и в края на мандата на правителството през 2009 година България да бъде променена и обновена, заяви премиерът Сергей Станишев.

В обсъждането взеха участие и заместник министър-председателя и министър на държавната политика при бедстия и аварии Емел Етем, заместник министър-редседателя и министър на вънпните работи Ивайло Калфин, както и министрите Пламен Орешарски, Емилия Масларова, Николай Василев, Веселин Близнаков и Румен Овчаров.

Председателят на стопанската камара Божидар Данев отбеляза, че в документа трябва да бъдат вписани препоръките, направени в мониторинговия доклад на Европейската комисия за напредъка на България. Той препоръча конкретизация на намеренията как ще се променя данъчната и бюджетната политика.

Зам.-председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов поиска по-ясни критерии за формирането на заплатите в държавния сектор.

Лидерът на КНСБ д-р Желязко Христов окачестви програмата като широкообхватен и амбициозен документ, но все пак, според него, той е предпазлив и пестелив в детайлите как ще се реализират набелязаните действия. Ръководителят на КТ"Подкрепа" д-р Константин Тренчев призова да се приемат спешни промени в
здравното законодателство и за въвеждане на информационна система.

В заключение зам. министър-председателят и министър на външните работи Ивайло Калфин съобщи, че правителството ще приема писмени предложения за промени в програмата до неделя.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава