НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИ СЪВЕТИ НА ЕС АКТИВНО ЩЕ ПРИЛАГАТ ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ


Това стана ясно по време на Редовната среща на президентите и главните секретари на икономическите и социални съвети и сродни институции на Европейския съюз, в която участва доц. Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет на България. Тази година домакин на срещата е Франция.

Участниците в срещата приеха декларация, чиято основна цел е Лисабонската стратегия да бъде активизирана от правителствата и икономическите и социални съвети да участват активно в прилагането й.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава