НОВИНИ - АРХИВ

ДЕЛЕГАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ЗАМИНА ЗА БРЮКСЕЛ


На заседанието, което ще се състои на 8 декември, четвъртък, в сградата на Комитета в Брюксел ще се обсъди становище по предложеното от Европейския парламент и от Европейския съвет решение да се обяви 2007 година за Европейска година на равните възможности за всички.

Българската делегация ще вземе участие и в обсъждането на становище на ЕИСК за определяне на “Рамкова програма за основни права и справедливост” за периода 2007 – 2013 г., както и за програма за “Борба срещу насилието и възпрепятстване на дрогата” на ЕС.

Българската делегация ще обмени опит със своите колеги от ЕИСК по основни правила за работа и процедури във взаимоотношенията с Европейския парламент и Европейския съвет.

В състава на делегацията са включени членовете на Смесения консултативен комитет България – ЕС, на чело със съпредседателя от българска страна д-р Желязко Христов, заместник председателите на ИСС д-р Константин Тренчев и Дочо Лазаров и др. членове на ИСС.

Обратно горе