НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРЕДЛАГА ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА МЛАДЕЖИТЕ


Становището на ИСС е на тема “Лисабонската стратегия на ЕС и политиката на Република България за постигане на конкурентоспособна и просперираща икономика” и ще бъде публично дискутирано на 14 декември 2005 г., сряда, от 13.00 часа, в зала 6 на НДК.

Предложението за фонд за инвестиции в образованието и квалификацията на младежите е разработено от Божидар Данев – председател на БСК и член на ИСС, който ще представи проекта на становището. Идеята за създаване на фонд “Инвестиции в младежта” има за цел да подпомогне, да стимулира и да повиши шансовете на
всяко българско дете да завърши средно образование и да учи в университет. Само младежи, които учат ще могат да черпят от средствата, натрупани в личните си партиди. Предложението е при раждане на всяко дете да се създаде индивидуална партида с първоначална вноска, например от 3000 лв., а след това всеки месец държавата да внася определена месечна вноска. Фондът ще е на капиталов принцип на управление. Със средствата от личните си партиди в този фонд младежите ще могат да си плащат учебни такси докато учат, ако не учат нямат право да черпят средства от фонда. Ако напуснат страната, ще трябва да връщат използваните от фонда суми.

Като основна препоръка към правителството проектът на становището посочва необходимостта да се приеме национална стратегия за изпълнение на критериите от Лисабон за конкурентоспособност на човешкия и икономическия потенциал на България.

Обратно горе