НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРЕДЛАГА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИЕМЕ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА


На последната си за годината пленарна сесия Икономическият и социален съвет кани представители на правителството, на парламента и президентството, както и медии. Публичната дискусия за Лисабонската стратегия на ЕС и политиката на Република България за постигане на конкурентоспособна и просперираща икономика ще отбележи и две години откакто в България работи Икономическият и социален съвет. През този период членовете на Съвета са разработили и 9 становища по важни икономически и социални теми, както и 6 декларации, организирани са срещи с изпълнителната власт, много участия в международни форуми, срещи
на Смесения консултативен комитет “ЕС-България”. Икономическият и социален съвет е редовен член на Международната организация на икономическите и социални съвети и други сродни институции.

Последното за 2005 г. становище, което ще представи Божидар Данев, член на Съвета и председател на БСК, ще очертае постигнатото до момента по критериите на Лисабонската стратегия за конкурентоспособност, предизвикателствата и нови идеи. Сред тях най-важното предложение е правителството да приеме национална
стратегия и план за изпълнение на Лисабонската стратегия.

Обратно горе