НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРОДЪЛЖАВА ДИСКУСИИТЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЛИСАБОНСКАТА СТРАТЕГИЯ В БЪЛГАРИЯ


Представителите на синдикатите оспориха и текстове, свързани с гъвкавостта на пазара на труда и подчертаха, че освен гъвкавост трябва да има и сигурност за работещите. Те настояват също в становището да се включат ясни мерки, които държавата да предприеме, за да изведе на светло т.нар. сива икономика.
Оспориха и новата идея на докладчика Божидар Данев за ваучерна система особено в частта й за прилагане в средното образование.

По председателя на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски пленарната сесия беше прекъсната и тя ще продължи, след като до края на декември членовете на ИСС предадат своите бележки и проектът за становище се разгледа отново през процедурата на одобрение в комисии на Съвета. Предложението му беше прието с пълно мнозинство. Аргументът и на докладчика Божидар Данев, и на д-р Желязко Христов, който е и председател на Комисията за международно сътрудничество и евроинтеграция, бе, че за пръв път ИСС приема толкова обхватен политически документ и той трябва да се доработи, за да получи необходимия консесус.

С публичното обсъждане на проекта на становището Икономическият и социален съвет отбеляза 2 години от своето създаване. На дискусията присъстваха председателят на Народното събрание Георги Пирински, заместник министър- председателят и министър на държавната политика при бедстия и аварии Емел Етем и
представители на изпълнителната власт.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава