НОВИНИ - АРХИВ

ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ ПРЕДЛАГА БЪЛГАРИЯ ДА СЪЗДАДЕ СВОЯ МИГРАЦИОННА ПОЛИТИКА


Председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски в своето изказване подчерта, че трябва да продължи гражданският диалог за решаване на демографските проблеми на страната, за да се формира широка обществена подкрепа и съгласие за изпълнението на стратегията и програмата. Той предложи също да бъде създадена специална институция, която да се занимава с миграционната политика на България. Доц. Дулевски аргументира това предложение с факта, че скоро България ще бъде член на Европейския съюз и ще се превърне в страна с по-добри възможности за работа и живот на граждани от страни извън ЕС. Страната ни трябва да е наясно какво отношение ще има към имигрантите, кои от тях ще приема и защо, както и какво ще бъде отношението ни към онези българи, които излизат от страната или пък се връщат в нея. Може ли България да използва емигрантската политика на “зелената карта” както сега се обмисля в Брюксел да се приложи този тип политика за привличане на качествена работна сила.

ИСС прие миналата година становище на тема “Проблеми на демографското развитие и предизвикателства пред демографската политика на България”, поясни доц. Дулевски. Основната препоръка в становището на Икономическия и социален съвет е да се приеме “Държавна стратегия за развитието на населението и за неговото качествено възпроизводство” до 2050 година. Председателят на ИСС приветства инициативата на президента да започне активна работа за решаване на демографските проблеми в консултативния съвет за национална сигурност към президента.

Президентът Георги Първанов покани присъстващите експерти и представители на институции да станат членове на нов консултативен съвет на президента по
демографските въпроси.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава