НОВИНИ - АРХИВ

СТАНОВИЩАТА НА ИСС СА ПРИМЕР ЗА ИНТЕГРИРАНИ ПОЛИТИКИ В БЪЛГАРИЯ


Кръглата маса е по инициатива на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и се осъществява със съдействието на Икономическия и
социален съвет (ИСС). В нея участваха зам.-министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева, водещи експерти от ОИСР, членове на ИСС, представители на
държавната администрация и неправителствени организации, както и експерти от Фондацията за развитие на предприемачеството.

Заедно с Чехия и Полша, България е една от страните, в които ОИСР насочва усилията си за активно прилагане на интегрирани политики. Целта е чрез провеждане на дискусии на регионално и на национално ниво да се постави началото на изследователски проект за степента на прилагане на интегрираните политики, както и обмен на добри практики в тази област в България. Като пример за прилагане на интегрирани политики в България зам.-министър Нина Радева посочи Националния план за икономическо развитие 2007-2013 г.

По време на дискусията доц. Дулевски информира, че в началото на февруари тази година Икономическият и социален съвет ще организира среща с министъра на
финансите Пламен Орешарски. Целта на срещата е да се постави началото на практиката за предварително съгласуване с представителите на гражданското общество на приоритетите и политиките, на базата на които ще се подготвя държавният бюджет. Според доц. Дулевски самото общество трябва да определи кои са националните приоритети за 2007 г., особено в условията на бъдещото членство на страната ни в Европейския съюз, и след това те да бъдат обезпечени финансово чрез държавния бюджет и други източници.

Друга важна стъпка на Икономическия и социален съвет ще бъде организирането на дискусия с представители на изпълнителната власт по Националния план за развитие и оперативните програми за 2007-2013 г. Доц. Лалко Дулевски съобщи, че дори и в момента Икономическият и социален съвет работи за изготвянето на обща позиция по този въпрос, съгласувана между синдикатите, работодателите и гражданските организации, която да представи на изпълнителната власт.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава