НОВИНИ - АРХИВ

11 МЛРД. ЕВРО ЩЕ ПОЛУЧИ БЪЛГАРИЯ ДО 2013 Г. ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

 

ИСС поиска да се създаде нова оперативна програма за развитие на информационните технологии, но зам.-министър Любомир Дацов подчерта, че предложението е твърде закъсняло. Според експертите от МФ по-добре е да се определят приоритети в другите, вече съществуващи оперативни програми, които да отделят средства за информационните технологии, отколкото да се създава нова програма. Министър Орешарски призова работните групи да прегледат отново възможностите за по- целенасочени приоритети вътре в оперативните програми.

Беше дискутиран и въпросът за плащане на ДДС от бенефициентите на програмите. Отговорът на представителите на Министерството на финансите бе, че след влизането на България в ЕС за нас ще са валидни същите данъчни закони както във всички страни от Съюза, вкл. и за ДДС.

Конкурентоспособността, екологията, и най-вече подготовката на администрацията и бизнеса да усвояват средствата от европейските фондове бяха обсъдени още днес.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава