НОВИНИ - АРХИВ

СРЕЩА НА ГЕОРГИ ПИРИНСКИ С ПРЕЗИДЕНТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ

Европейският икономически и социален съвет категорично подкрепя присъединяването на България към ЕС на 1 януари 2007 г., заяви на срещата Анне-Мари Зигмунд. Тя даде висока оценка за работата на българския Икономически и социален съвет и подчерта, че последователните му усилия му да изразява волята и интересите на организираното гражданско общество по основните въпроси на икономическата и социалната политика на страната е важна предпоставка за пълноценното интегриране на България в структурите на съюза.

Важно място в разговора бе отделено на ролята на гражданския диалог за развитие на регионалното сътрудничество, което е пряко свързано с демократизирането и укрепването на гражданските общества в страните от Югоизточна Европа. Според президента на ЕИСК българският модел на икономически и социален съвет може да послужи като основа за изграждане на национални икономически и социални съвети в други съседни страни от региона.

Източник: Пресцентър на Народното събрание

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава