НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПОСЛУЖИ КАТО МОДЕЛ ЗА НОВИ СЪВЕТИ

Г-жа Зигмунд заяви на пресконференция, че ЕИСК и тя лично напълно подкрепят членството на България от 1 януари 2007 и нямат съмнения, че страната ни от гледна точка на ЕИСК е подготвена за членството. Ако се наложи да се задейства предпазна клауза по договореностите за правосъдие и вътрешен ред, не бива това да се драматизира и да се възприема като наказание, а като покана и насърчаване бързо да се предприемат желаните мерки, коментира г-жа Зигмунд. Тя поясни още, че поставянето на клаузата би означавало, че решенията на българските съдилища няма да се възприемат автоматично за валидни в другите страни членки на ЕС, това ще се отрази също и на сътрудничеството ни с Интерпол. Но в момента, когато ефективно се справим с необходимите мерки, клаузата ще отпадне.

Г-жа Зигмунд съобщи, че от момента, в който Европейският съвет реши членството на България в ЕС, гражданското общество ще бъде представено и в ЕКСК от 12 души. Българското правителство има ангажимента да номинира по 4-ма представители сред работодателските организации, сред синдикатите и сред другите граждански организации, които ще станат членове на ЕИСК. Нейното лично мнение е, че ИСС може да консултира правителството в процеса на номинацията. Г-жа Зигмунд подкрепи и намерението на доц. Дулевски – председател на ИСС, да започне консултации за промяна на Закона за Икономическия и социален съвет с цел да се подобри представителството на гражданските организации в него.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава