НОВИНИ - АРХИВ

11 АКТИВНИ НАБЛЮДАТЕЛИ ЗАМИНАВАТ ЗА СЕСИЯ НА ЕИСК

11 души членове на Икономическия и социален съвет заминава за Брюксел, за да участва в пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет на 20 и 21 април т.г. Сред тях са председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и главният секретар на ИСС Мирослав Тончев, зам. председателите на ИСС Божидар Данев, Константин Тренчев, съпредседателят на Смесения консултативен комитет България - ЕС Желязко Христов и други членове на ИСС и на СКК.

Те ще участват в работата на пленарната сесия на тема “ Преодоляване на разстоянието - как Европа да се приближи до гражданите”. По изключение тази сесия ще се състои в сградата на Европейския парламент. 12-те представители на ИСС са номинирани за активни наблюдатели от Бюрото на ЕИСК в Брюксел. Такава е била практиката на Комитета и при предишната част от петото разширение на ЕС – страните, които са на прага на приемането им за членки на ЕС имат право да използват статута на “активен наблюдател” в пленарните сесии на ЕИСК, за да се запознаят по-отблизо с работата и да се създаде по-добра връзка с останалите 300 членове на Комитета. Активните наблюдатели се номинират от Бюрото на ЕИСК в Брюксел.

Следващата стъпка ще бъде, когато Европейският съвет вземе решение за членството на България от 1 януари 2007 г., правителството да номинира постоянни представители на гражданското общество, които ще участват в работата на ЕИСК.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава