НОВИНИ - АРХИВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ УЧАСТВА В ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА ЕИСК ЗА РОЛЯТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски и зам.-председателят на Съвета Божидар Данев, участваха вчера, 20 април 2006 г., в пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет, посветена на темата “Преодоляване на разстоянието – как Европа да се приближи до гражданите”. Председателят на ИСС доц. Дулевски коментира пред колегите си от ЕИСК ролята на социалните партньори в работата с гражданското общество, а зам.-председателят Божидар Данев говори за ролята на работодателите.

По време на пленарната сесия президентът на ЕИСК Анне-Мари Зигмунд отбеляза в изказването си напредъка на България по пътя й към присъединяване към Европейския съюз, както и развитието на Икономическия и социален съвет на България.

В рамките на днешната сесия на ЕИСК участва еврокомисарят Владимир Шпидла. Той представи темата за Европейския социален модел и неговите нови аспекти. Еврокомисарят акцентира върху идеята за европейския социален модел, основан на единни ценности. В изказването си г-н Шпидла открои три ключови приоритета, свързани с Европейския социален модел и изпълнението на критериите от Лисабонската стратегия – заетост, адаптация към труда, инвестиции в човешкия капитал.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава