НОВИНИ - АРХИВ

ИСС НА БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА НА 17 ОКТОМВРИ КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ДЕМОГРАФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”


На 17 октомври 2011 г. от 9.30 ч. в зала „Сердика” на хотел „Шератон” ще се проведе конференция на тема „ДЕМОГРАФСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В КОНТЕКСТА НА СТРАТЕГИЯ „ЕВРОПА 2020”. Тя се организира съвместно от Икономическия и социален съвет (ИСС) на България, Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Представителството на Европейската комисия в България.

С тази конференция гражданското общество си поставя за цел в една широка дискусия да се идентифицират предизвикателствата пред пазарите на труда в Европа и да се обобщят необходимите мерки и политики за постигане на целите на Стратегия "Европа 2020".

В конференцията ще вземат участие посланикът на Полша в България Н. Пр. Лешек Хенсел, Зинаида Златанова - Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Драгомир Стойнев - Председател на парламентарната Комисия по труда и социалната политика, Лейла Курки - Председател на Специализираната секция “Заетост, социални въпроси и гражданство” към Европейския икономически и социален комитет, Деяна Костадинова, Зам.- министър на труда и социалната политика.

Форумът ще бъде открит от министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов.

От страна на ЕИСК, Владимира Дрбалова и Волфганг Грайф ще представят становищата на ЕИСК относно съобщение на ЕК „Програма за нови умения и работни места: европейският принос за постигане на пълна заетост” и „Бъдещето на пазара на труда в Европа – в търсене на ефективен отговор на демографските тенденции", а Пламен Димитров ще представи позицията на ИСС по предизвикателствата пред пазарите на труда в контекста на Стратегия „Европа 2020”.

В дискусията ще участват и представители на Европейската комисия, Световната банка, членове на Европейския икономически и социален комитет, Икономическия и социален съвет на България и на ИСС от други държави - членки на ЕС, експерти от Министерството на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, представители на неправителствени организации, учени.


МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава