НОВИНИ - АРХИВ

ИСС НА БЪЛГАРИЯ ОТБЕЛЯЗВА СВОЯТА ОСМА ГОДИШНИНА: „8 ГОДИНИ ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ НА ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ”

На тържествена церемония съветът ще връчи на президентите на ЕИСК почетния знак за принос в развитието на гражданското общество в България.

След тази тържествена част ще се състои публична дискусия на тема Организираното гражданско общество в отговор на предизвикателствата пред Европа”, в която ще вземат участие членове на ИСС, президентите на ЕИСК, народни представители, евродепутати, представители на правителството, на неправителствени организации, на научните среди, експерти и други.

На събитието ще присъстват представители на трите основни институции на държавата – Президент, Парламент и Министерски съвет. Очаваме да посрещнем над 200 души гости, съпричастни с дейността на ИСС през годините, представители на държавни и обществени институции, на социалните партньори, на неправителствени организации и други.

ПРЕСЦЕНТЪР

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава