НОВИНИ - АРХИВ

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРЕИЗБРА ПРОФ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ

Съгласно Закона за Икономически и социален съвет председателят на българския Икономически и социален съвет се избира от Народното събрание с мандат от 4 години по предложение на Министерския съвет. Предложението на Министерския съвет трябва да бъде съгласувано предварително с групите, представени в съвета.

Всички организации, представени в Икономическия и социален съвет на България подкрепиха предварително предложената от българското правителство кандидатура на проф. Дулевски за председател на съвета.

На 27 януари 2012 година   Министерски съвет взе решение да предложи на Народното събрание за избор на проф. Дулевски за председател на ИСС.

На 1 февруари 2012 г. Народното събрание на Република България единодушно подкрепи Лалко Дулевски за председател на ИСС, като всички присъстващи в парламентарната зала депутати гласуваха за  неговата кандидатура.

Лалко Дулевски е избран за трети пореден път от българския парламент за председател на ИСС с 4-годишен мандат (избран от НС за първи мандат на 17.09.2003 г. и преизбран за втори мандат на 18.01.2008 г.).

Той е председател на ИСС от самото създаване на българския съвет и има определен принос за неговото успешно развитие по модела на Европейския икономически и социален комитет.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава