НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРИЯ ОРГАНИЗИРА НА 6 МАРТ ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ

Икономическият и социален съвет (ИСС) в сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика организира публична дискусия по Проекта на Закон за детето, която ще се проведе на 6 март 2012 г. от 14.00 ч. в зала "Сердика" на хотел "Шератон".

Целта на дискусията е да се даде възможност на всички заинтересовани страни да изразят своите позиций по законопроекта, касаещ правата и закрилата на децата. ИСС ще представи приетата от пленарна сесия на 24 февруари 2012 г. резолюция по Проект на Закон за детето.

За участие в публичната дискусия са поканени представители на българското правителство и българския парламент, социалните партньори, омбудсмана на Република България представители на неправителствени организации, учени и експерти.

Форума ще открие министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов.

Отговорното родителство и комплексната защита на правата на децата са от ключово значение за преодоляване на демографските предизвикателства пред България, в контекста на Стратегия "Европа 2020".

На проблемите за правата и закрилата на децата Съветът е отделил специално внимание в няколко свои акта през годините като е разработил и приел отделно становище, посветено на семейството и доброто родителство.

В тези свои актове ИСС е констатирал редица проблеми, свързани с ранното отпадане от училище, образователното равнище и закрилата на децата, като е подчертавал необходимостта от комплексен подход при провежданите политики и мерки в тази насока.

В приетата резолюция по Проекта на Закон за детето ИСС изразява единното си мнение, че „надеждни, трайни и ефективни резултати в областта на правата на детето могат да се постигнат единствено чрез взаимодействие между всички заинтересовани страни – държавни институции, регионални и местни власти, социални партньори, други неправителствени организации и самите деца”.

В тази връзка ИСС приема, че разработения Проект на Закон за детето е една съществена стъпка на комплексно гарантиране на правата на децата и законодателно регламентиране на необходимата обществена и семейна среда за тяхното отглеждане и възпитание.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава