НОВИНИ - АРХИВ

ИСС СЕ САМОСЕЗИРА И ЩЕ ПРИЕМЕ СТАНОВИЩЕ ПО ПРОЕКТА НА “НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНА СТРАТЕГИЯ 2007 - 2012”

В началото на юли т.г. Икономическият и социален съвет ще приеме и публично ще представи становище по проекта на Министерството на здравеопазването за Национална здравна стратегия 2007 – 2012 г. Становището е в резултат на самосезиране на ИСС.

Днес, 5 юни 2006 г., понеделник, постоянната Комисия по социалната политика на Икономическия и социален съвет, с председател Владимир Бояджиев, взе решение да започне подготовката на становище по проекта на “Национална здравна стратегия 2007 - 2012”. За докладчик на становището на ИСС по проекта на “Национална здравна стратегия 2007 - 2012” бе определен д-р Желязко Христов. Изборът на д-р Христов е продиктуван от неговия професионален медицински и научен опит, от десетките му публикации за здравеопазването, като и в качеството му на член на ИСС, представляващ КНСБ в групата на синдикатите.

Икономическият и социален съвет се възползва от законовото си право и ще поиска институционални становища по темата от Националната асоциация на работодателите от болничните заведения, от Съюза на фармацевтите в България, от сдружение “Конфедерация защита на здравето”, от Българския лекарски съюз, от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, от Съюза на стоматолозите в България, от Федерацията на синдикатите в здравеопазването, от Медицинската федерация на КТ “Подкрепа”, от Националното сдружение на общините в България, както и от Асоциацията на общопрактикуващите лекари.

С изготвянето на становище по проекта на МЗ Икономическият и социален съвет отново ще изрази обществената позиция на гражданските организации по изключително важен проблем пред страната. През април 2004 г. ИСС разработи и прие становище “Актуални проблеми на здравното осигуряване” след сезиране от президента Георги Първанов, в което препоръчва да се анализира задълбочено здравната реформа в страната поради множеството проблеми, които я съпътстват.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава