НОВИНИ - АРХИВ

АНРИ МАЛОС – СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА СКК ЕС-БЪЛГАРИЯ, ЩЕ УЧАСТВА В ОБСЪЖДАНЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ПО ДОХОДИТЕ НА МТСП

Анри Малос – съпредседател на Смесения консултативен комитет Европейски съюз – България, ще участва в обсъждането на проекта на средносрочна стратегия на Министерството на труда и социалната политика за повишаване на доходите на населението 2007 – 2009 г. Г-н Малос е на посещение в България по покана на председателя на Икономическия и социален съвет на България доц. Лалко Дулевски.

Дискусията по стратегията по доходите е по инициатива на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова и ще се проведе утре, 20 юни 2006 г. /вторник/ от 10.00 часа в зала 9 на НДК. Организатор на дискусдията е Икономическият и социален съвет.

Проектът, който министър Масларова ще представи за обсъждане пред представителите на гражданското общество, има за цел да формира нова политика по доходите и по-конкретно политика за обективно и справедливо формиране на защитените доходи на гражданите. Стратегията предлага нов механизъм за осигуряване на минималните доходи, съобразен с границата на бедността, за да се гарантират жизнените условия на социално слабите групи.

Другият основен акцент в стратегията е да се формира нов механизъм за договаряне на работните заплати в реалния сектор. В документа се прави подробен анализ на принципите за формиране на общата система от доходи в страната и ясно се очертават проблемните области като определянето на минималната работна заплата, минималната пенсия и др. както и липса на обосновани конкретни методики и механизми за това.

В документа се прави преглед на практики в областта на политиката на доходите в други европейски страни.

С тази стратегия правителството ще изпълнява ангажимента си от упраленската програма да подобри жизнения стандарт на хората чрез растеж на доходите им.

В дискусията ще участват членовете на ИСС и представители на МТСП и на МФ, поканени са и председатели на комисии в Народното събрание и съветници на президента.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава