НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ОРГАНИЗИРА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „РОЛЯТА НА КООПЕРАЦИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА”

Икономическият и социален съвет (ИСС) организира на 4 декември 2012 г. от 10:30 часа в зала „Роял 3“ на хотел „Шератон“ европейски дебат на тема: „Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика”. Събитието се организира в годината, обявена от ООН за Международна година на кооперациите и в контекста на наскоро приетата Национална концепция за социална икономика.

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева ще открие международната конференция, а с приветствие към участниците ще се обърнат Етиен Флимлин – Съпрезидент на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“ и Лука Жайер – Президент на Група 3 на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Официален гост и участник в конференцията е министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, който ще поднесе приветствие към участниците. Модератор на конференцията е заместник-председателят на ИСС Васил Велев.

ИСС приема социалната икономика като ключов елемент на Европейския социален модел, а кооперациите като субектите на социалната икономика, доказали своя принос за социалното и икономическо развитие, особено по време на криза. Показателни са данните, че в социалната икономика на ЕС са заети около 14 млн. души, което представлява около 6,5 % от работната сила на ЕС. В България социалната икономика има своите традиции, свързани най-вече с развитието на кооперациите, които имат близо 120 г. история и днес наброяват близо 2 000 с над 500 хил. членове.

В рамките на една година, българският ИСС разработи по собствена инициатива и прие две становища, касаещи кооперациите и социалната икономика, в контекста на Стратегия „Европа 2020”. Първото, на тема „Ролята на българските кооперации за развитието на социалната икономика в контекста на Стратегия "Европа 2020” беше прието през декември 2011 г., а второто за „Социалната икономика – възможности и перспективи за развитие в България” – през ноември 2012 г. Предстои тази седмица да се приеме и становище на тема „Трудовата заетост на хората с увреждания”. С него ИСС цели да се заостри вниманието на държавните и обществените органи и организации по проблемите на трудовата заетост на хората с увреждания в специализираните предприятия и кооперации, които също са част от кооперативното движение и социалната икономика.

Основни моменти от тези становища ще са във фокуса на изказванията на Председателя на ИСС Лалко Дулевски и на Бисер Славков, представител на кооперативните организации в България. Министерството на труда и социалната политика ще представи Националната концепция за социална икономика на България. За ролята на кооперациите в социалната икономика на Европа ще говори Клаус Нидерландер, директор на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“.

Участието си в този международен форум са потвърдили членове на ИСС, членове на ЕИСК, представители на „Кооперативна Европа”, на български кооперативни организации, на академичните среди и експерти.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава