НОВИНИ - АРХИВ

БЪЛГАРИЯ Е ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКИ ДЕБАТ ЗА РОЛЯТА НА КООПЕРАЦИИТЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

Като продължение на активността на ИСС, в рамките на Международната година на кооперациите 2012, на 4 декември в София ще се проведе европейски дебат на тема:Ролята на кооперациите за развитието на социалната икономика”.

Кооперативните организации осигуряват над 5,4 милиона работни места на гражданите в Европа, условия за достоен труд, осигуряват баланс на половете в управлението, насърчават етническата толерантност, разработват специални програми за заетите в неравностойно положение,  за младежите и населението в зряла възраст.

Кооперативният бизнес е модерен, колективен, отговорен и устойчив и дава своя принос за икономическото и социално развитие на ЕС, създавайки мост между Европа и нейните граждани.

В контекста на икономическата и финансова криза кооперациите проявяват стабилност, гъвкавост и устойчивост и с дейността си подпомагат преодоляването на икономическите сривове и бедността. Президентът на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо определи кооперациите като неразделна част от икономиката на Европа.

През 2012, обявената от ООН за Международна година на кооперациите, все по-актуално звучи посланието на Генералния секретар на ООН Бан Ки Мун: „Кооперациите напомнят на международната общност, да бъдеш едновременно икономически стабилен и социално отговорен.”

Това е едно признание, което популяризира кооперациите в целия свят, информира обществеността за техния принос в социално-икономическото развитие и насърчава създаването на кооперации в нови икономически сфери.

Международните участници в конференцията са представители на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и на „Кооперативна Европа – европейски регион на Международния кооперативен алианс. Официален гост на конференцията е Лука Жайер - Президент на Група III на ЕИСК, който  ще приветства участниците във форума.

Лектори и участници в дискусията от страна на организацията „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“(КЕ-ЕРМКА) са Етиен Флимлин – Съпрезидент на „КЕ-ЕРМКА”, Клаус Нидерландер - Директор на „КЕ-ЕРМКА”и Анйес Матис - Заместник – директор на „КЕ-ЕРМКА”.

Етиен Флимлин, Съпрезидент на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“ е Председател на Координационният комитет за връзки с ЕС; Дългогодишен президент на Кооперативната банка „Кредит Мютюел”, Франция; Вицепрезидент на Световната асоциация на кооперативните банки за регион Европа.

Клаус Нидерландер, Директор на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс“ е ангажиран с разработване на стратегия за развитие на кооперативното движение в Европа, съобразена с приоритетите на Международния кооперативен алианс; представлява интересите на европейските кооперативни организации пред европейските институции и участва в консултации за усъвършенстване устава на Европейското кооперативно дружество.

Анйес Матис, Заместник – директор, координиращ правните въпроси на „Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс”. Тя подпомага изпълнението на стратегията за развитие на кооперативното движение в Европа, съобразена с приоритетите на Международния кооперативен алианс.

Кооперативна Европа - европейски регион на Международния кооперативен алианс” е най-голямата организация в Европа, която популяризира кооперативния бизнес модел. Тя обединява, представлява и защитава интересите на: 123 милиона индивидуални членове, 100 кооперативни организации от 37 страни в Европа. Кооперативният бизнес модел обхваща почти всички браншове на европейската икономика: както традиционните - земеделие, финанси, потребление, жилищно строителство, производство, услуги и фармацевтика, така и новите – възобновяеми източници на енергия, IT услуги,  здравеопазване, образование, социални дейности, интелектуална собственост и др.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава