НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ИСКА НОВА ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА

“...В икономическото и индустриално развитие на България продължават да съществуват множество тежки проблеми и регионални, секторни и продуктови диспропорции, които не могат да бъдат решени бързо и ефективно без принципно нова активна индустриална политика”, се казва в проект на становище на Икономическия и социален съвет. Проектът ще бъде обсъден и гласуван от членовете на ИСС на 27 юни 2006 г. , вторник.

В документа се поставят редица проблеми, които всички партньори в Съвета смятат, че трябва бързо да бъдат преодолени, защото от развитието на индустрията зависят и се определят икономически, финансови и социални последици.

Ако приеме проекта за становище ИСС, ще настоява да се обединят и пряко да се обвържат икономическите, социалните и политическите цели за изграждане на икономика на знанието, за устойчив икономически растеж, по-висок от средния за Европа, и за пълноценно възприемане на европейския социален модел.

В становището се правят 9 основни препоръки за действие от страна на институциите у нас, които ако бъдат пренебрегнати, биха довели до негативни последици и въздействие.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава