НОВИНИ - АРХИВ

ДОЦ. ЛАЛКО ДУЛЕВСКИ: БЪЛГАРСКИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ КООПЕРАЦИИ ТРЯБВА ДА ПОСТИГНАТ КОНСЕНСУС И ДА ЗАЕМАТ ПОЛАГАЩОТО ИМ СЕ МЯСТО В ИСС

Българските производствени кооперации трябва да постигнат консенсус и да заемат полагащото им се място в трета група на Икономическия и социален съвет. Това каза днес председателят на Икономическия и социален съвет доц. Лалко Дулевски по време на конференция в НДК за ролята на кооперативната система за развитие на социалната икономика и социалната държава. Конференцията се провежда под патронажа на президента Георги Първанов и е организирана от Националните кооперативни съюзи, със съдействието на Икономическия и социален съвет и Университета за национално и световно стопанство.

Доц. Дулевски подчерта в изказването си, че социалната икономика и социалната държава се основават на Европейския социален модел – разбиран не като догма, а като система от общи принципи и ценности, чийто основополагащ принцип е солидарността. Социалната икономика и социалната държава често са схващани като решения, в полза на хората, но е важно и дали тези решения срещат обществена подкрепа, подчерта доц. Дулевски и обърна внимание върху възможността за участие на организираното гражданско общество във вземането на решения. Той посочи, че Икономическият и социален съвет на България, който е изграден по модела на Европейския икономически и социален комитет, е образец за постигане на консенсус между различните представители на обществото по важни социални и икономически въпроси.

Доц. Дулевски съобщи, че през октомври, със съдействието на Европейския икономически и социален комитет, в София ще се проведе широка дискусия за ролята на Европейския социален модел.

В конференцията участваха още зам.- председателите на ИСС г-н Божидар Данев и д-р Дочо Лазаров, председателят на Комисията по международно сътрудничество и евроинтеграция д-р Желязко Христов, членове на ИСС, учени.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава