НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Икономическият и социален съвет организира на 19 юли 2013 г. – петък пресконференция, която ще се проведе от 10.00 ч. в заседателната зала на Съвета.

Пред България стои задачата да подготви Споразумението за партньорство (2014 – 2020 г.), което задава приоритетите и целите за страната ни през новия програмен период и да приключи работата по проектите на оперативните програми за 2014-2020 г.

В тази връзка ИСС разработи по собствена инициатива и прие становище „Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.”

В този документ Съветът призовава за ясен политически ангажимент към ускореното изготвяне на Споразумението за партньорство /СП/ за периода 2014 – 2020 г. и програмите към него, при диалог и консенсус със социалните партньори и структурите на организираното гражданско общество, при отчитане на икономическите реалности в България и предизвикателствата в бъдещото развитие на страната, както и при отчитане на натрупания опит и поуките през настоящия финансов период.

Основните акценти, изразени в приетото по собствена инициатива становище на ИСС по „Приоритети и политики за усвояване на средствата от фондовете на Европейския съюз в България през периода 2014 – 2020 г.” ще ви представят докладчиците по становището - д-р Милена Ангелова, член на ИСС, главен секретар на Асоциация на индустриалния капитал в България и г-н Пламен Димитров – член на ИСС, президент на Конфедерацията на независимите синдикати в България.

На пресконференцията ще присъстват проф. Лалко Дулевски – председател на ИСС и проф. Нено Павлов, зам.-председател на ИСС, Председателят на Комисията по бюджет, финанси, застраховане и осигуряване и експертите работили по становището – Мария Прохаска, ЦИР и Добрин Иванов, АИКБ.

ПРЕСЦЕНТЪР

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава