НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ПРЕПОРЪЧВА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ В ДКЕВР

Председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски информира с писмо министъра на икономиката и енергетиката Румен Овчаров и председателя на парламентарната комисия по енергетика Рамадан Аталай, че ИСС още през октомври 2005 г. в свое становище за последиците от енергийния ценови шок и мерките за смекчаването му препоръча на правителството да бъдат направени изменения и допълнения в Закона за енергетиката и да бъде създаден обществен съвет в структурата на ДКЕВР. Предложението на ИСС е в този съвет да участват представители на бизнеса, труда и потребителите. Препоръчаният обществен съвет да има право да спира проекторешения на ДКЕВР, които се отнасят до монополно регулирани цени.

В становището на ИСС се препоръчва и промяна, която да даде възможност за смяна на членове на ДКЕВР преди изтичане на 5-годишния им мандат, ако бъде доказана системна некомпетентност, субективизъм и неизпълнение на решения на съдебните органи.

Писмото и становището председателят на ИСС доц. Дулевски изпрати до министъра на икономиката и енергетиката и до председателя на парламентарната комисия по енергетика във връзка с обсъждането на промените в Закона за енергетиката.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава