НОВИНИ - АРХИВ

ИКОНОМИЧЕСКИЯТ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ ОРГАНИЗИРА КОНСУЛТАТИВНА СРЕЩА НА ТЕМА „ПРЕЖДЕВРЕМЕННОТО НАПУСКАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ“

Икономическият и социален съвет (ИСС) на България организира съвместна консултативна среща с Икономическия и социален съвет на Испания на тема „Преждевременното напускане на образователната система – предизвикателства и решения“, която ще се проведе на 21 октомври 2013 г. от 9.30 часа в заседателната зала на Централен кооперативен съюз (етаж 14), София, ул. „Г. С. Раковски” №  99.

Настоящата срещата е продължение на успешното двустранно сътрудничество между двата съвета и е част от инициативата на ИСС за провеждане на регионални дискусии по същата тема. Първата регионална дискусия се проведе във Враца, а следващите две ще се състоят през месец октомври в Сливен и Ямбол.

Намаляването на дела на преждевременно напусналите образователната система до 10% е една от целите на Стратегия „Европа 2020”. Проблемите на преждевременното напускане на училище са сходни за България и Испания. Същевременно и двата съвета имат изразени позиции и конкретни актове по темата, които ще представят в рамките на форума.

Преждевременното напускане на образователната система е изключително остър проблем за България, който води до сериозни икономически, социални и обществени последици и същевременно очертава предизвикателства пред пазара на труда, качеството на работната сила, демографското развитие и пред социалните системи в страната. В този контекст ИСС прие последователно становище по тези проблеми и резолюция по “Проект на Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013 – 2020)”. В документите се предлагат конкретни политики за преодоляване на негативните тенденции и свързаните с тях последици - безработица, бедност и социално изключване, като се настоява за навременни и бързи мерки днес, без отлагане и забавяне.

За участие във форума са поканени министърът на образованието и науката, министърът на труда и социалната политика, представители на местната власт, директори на училища и учители от столицата и страната, както и неправителствени организации, имащи отношение към проблема. В рамките на дискусията всички участници ще имат възможност да изразят своята позиция и да споделят добри практики.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава