НОВИНИ - АРХИВ

ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ ОБСЪДИХА В ИСС

 

Възможностите за сътрудничество и съвместни инициативи на Икономическите и социални съвети на България и Гърция обсъдиха днес председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и председателят на гръцкия ИСС Николас Аналитис. Това стана по време на официалното посещение в Икономическия и социален съвет на България на делегация от Икономическия и социален съвет на Гърция.

Доц. Дулевски постави за обсъждане възможностите за подобряване на връзките между двете страни по отношения на търговията и отварянето на пазарите на труда. Той предложи да се разработват в контактни групи от Съветите на двете страни въпроси от взаимен интерес.

Председателят на ИСС на Гърция изрази увереност, че от януари 2007 г. България ще е част от Европейската общност. Той подчерта, че България трябва да положи усилия за преодоляване на проблемите с корупцията, като според него този проблем е общ за двете страни. Г-н Аналитис предложи през октомври в Солун да се дискутират проблемите с корупцията и възможностите за преодоляването им.

***

Николас Аналитис

От 2003 г. е председател на Мрежата на Гърция за корпоративна социална отговорност, а от 2004 г. е председател на Икономическия и социален съвет на Гърция.

Член е на борда на Индустриалната федерация на Гърция и вицепрезидент по социалните и трудовите въпроси. Бил е вицепрезидент на Комисията по социални въпроси на Съюза на индустриалните и работодателски конфедерации в Европа (UNICE) и член на Комисията по социален диалог.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава