НОВИНИ - АРХИВ

ПОДГОТОВКАТА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОЗОНАТА ЩЕ ОБСЪДЯТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СКК ЕС-БЪЛГАРИЯ В БРЮКСЕЛ

Подготовката на България за присъединяването към Еврозоната и очакваните икономически и социални измерения е темата на докладите, които ще бъдат представени в Брюксел по време на 14-ата среща на Смесения консултативен комитет ЕС-България (СКК). За участие в редовната среща на СКК днес, 17 юли 2006 г., заминава българска делегация, водена от съпредседателя на Комитета д-р Желязко Христов. В делегацията са включени членовете на СКК д-р Константин Тренчев – зам.-председател на ИСС, Божидар Данев – зам.-председател на ИСС, Васко Бояджиев и Пламен Димитров, както и председателят на ИСС доц. Лалко Дулевски и главният секретар на Съвета Мирослав Тончев.

По време на 14-ата среща на СКК ЕС- България в Брюксел ще се проведе дискусия за предизвикателствата пред България пред присъединяването към ЕС, в която ще участват г-н Петър Стефанов – пълномощен министър в Мисията на България в Европейската общност, и г-н Жан-Мари Габо – зам.- ръководител на Главна дирекция “Разширяване”, екип за България.

Посещението на българската делегация в Брюксел ще завърши с приемането на обща декларация по темата и участие на членовете на ИСС на България като наблюдатели в работата на секцията “Външни връзки” в Европейския икономически и социален комитет.

Повече информация за заседанието и докладите на българската и на европейската страна ще бъдат публикувани на интернет страницата на ИСС утре около обяд www.esc.bg.

***

Смесеният консултативен комитет Европейски съюз – България е учреден през юли 1998 г. с цел да подкрепи Съвета по асоцииране в насърчаването на диалога и сътрудничеството между групите икономически и социални интереси в Европейската общност и в България.

Смесеният консултативен комитет се състои от дванадесет члена, по шест от всяка от страните по споразумението. Комитетът се стреми да подготви основата за разширяването на Европейския съюз чрез насърчаване диалога между икономическите и социалните групи на двете страни. Европейският икономически и социален комитет и националният Икономически и социален съвет на България определят съпредседатели. В момента съпредседател от българска страна е д-р Желязко Христов, а от европейска – г-н Анри Малос. Двамата съпредседатели ръководят Комитета съвместно. Съпредседателите са отговорни за подготовката, координацията и организацията на дейността на Комитета. Освен това те следят за провеждането на необходимата дейност между заседанията на Комитета.

Комитетът заседава поне веднъж годишно, редувайки заседанията си в Европейския икономически и социален комитет (Брюксел) и в България.

Докладите и резолюциите се изпращат на Съвета по асицииране. С влизането на България в Европейския съюз Смесеният консултативен комитет преустановява работа.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава