НОВИНИ - АРХИВ

ИСС ОБСЪДИ ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО НЕОБХОДИМИ ПРОМЕНИ В СИСТЕМАТА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ”

На 14.03.2014 г. се проведе съвместно разширено заседание на две от комисиите на ИСС – Комисията по труд, доходи, жизнено равнище и индустриални отношения и Комисията по социална политика, на което бе разгледан проект на становище на тема „Необходими промени в системата на професионалното образование и обучение(ЗПОО)”.

На заседанието бяха поканени народният представител г-жа Валентина Богданова, член на Комисията по образованието и науката и вносител на Законопроект за изменение и допълнение на ЗПОО, експерти към Комисията по труда и социалната политика в Народното събрание, председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение – г-жа Емилияна Димитрова и Румяна Костадинова – експерт в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание” в Министерство на образованието и науката.

Г-н Димитър Бранков, като докладчик представи проекта на становище. Този акт на ИСС е продължение на работата на Съвета по проблемите на образованието и заетостта на младежите в България. В него се акцентира върху неотложните проблеми, свързани с нуждите на пазара на труда. Предлагат се множество мерки за прилагане на обучението чрез работа (дуално обучение), които предварително да бъдат съгласувани със заинтересованите страни и компетентните държавни органи. В становището са представени  и конкретни бележки за промени в текстовете на внесените в Народното събрание Законопроекти за изменение и допълнение на ЗПОО.

Г-жа Богданова, като един от вносителите предложи мерките, свързани с дуалното обучение, да бъдат конкретизирани – кой да влиза в системата и на каква възраст, какъв документ да получава след това и какво ще се случва с хората, след като са преминали през ученето чрез работа.

Г-жа Костадинова подчерта голямото значение на предложената в проекта на становището дуална система във висшето образование. Според нея всяка държава има своите особености в образователната си система и България трябва да запази своите, като това се вземе предвид в поправките на Закона за професионално образование и обучение.

Подкрепено бе предложението списъкът на професиите за професионално образование и обучение да се публикува в Държавен вестник, но промените в него да се въвеждат от работодателите след приемането на определени условия.

Гостите се включиха активно с предложения за допълнения и промени в проекта на становището. В заключение Председателят на ИСС проф. Лалко Дулевски пое ангажимент, че всички бележки ще бъдат отразени в актуализирания му вариант. ИСС се ангажира да изпрати становището до Комисията по труда и социалната политика  и Комисията по образованието и науката към Народното събрание след приемането му. Становището ще бъде обсъдено на предстоящото на 27 март заседание на Пленарната сесия на ИСС.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава