problems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/c9648fd9585bc254334403a708d76742problems clearing cache file /noc/www/domains/esc.noc.bg/html/cache/refTableSQL/cae114b9d699fbaf8fc6a2402eb9dca6 НОВИНИ - АРХИВ
НОВИНИ - АРХИВ

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИСС ВАСИЛ ВЕЛЕВ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС“

На 24 март министърът на образованието и науката Анелия Клисарова и заместник-председателят на БАН – чл.-кор. проф. Николай Милошев откриха Международна конференция „Образование и бизнес - на един език ли говорят теорията и практиката“. Целта на събитието бе да очертае проблемите в обучението в България и да потърси възможности за тяхното решение, като събра на едно място представители на образованието, бизнеса и медиите. Сред официалните гости на форума бе заместник-председателят на ИСС Васил Велев, Председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

„Ако досега не сме говорили на един език, то трябва да започнем да говорим на един език“, това бе призивът на министър Клисарова към участниците във форума. Тя подчерта, че бизнесът ще участва в образованието и науката на три нива – средно образование, висше образование, научни изследвания. „Трябва да дадем на младите хора знанията, уменията, компетентностите, които са необходими за реализацията им в живота. Само по този начин ще ги мотивираме да бъдат в училище и в университета, ще ги мотивираме за тяхната реализация.“ каза още министър Клисарова. Тя открои и много голямата роля на бизнеса в дуалната система, чрез участието му в изработването на учебните планове, в обучението на наставниците и на училищните преподаватели. „Не трябва да правим науката самоцелна. И с нея искаме да говорим на един език. Само научните изследвания, внедрени в практиката, водят до т.нар. добавена стойност. Ето защо предвиждаме в изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“ да бъде включен и представител на бизнеса", съобщи министърът на образованието по време на събитието.

В своето приветствие Васил Велев открои два проблема – с приема на студенти и с качеството на обучението, т.е. качеството на продукцията на образованието.  Според него причините се коренят в наличието на повече от 50 висши училища в България, които са много за страната ни, в университетската автономия и в начина, по който се избират ректорите на университетите. „В момента бизнесът не може да участва в план-приема на висшите училища, няма и действаща система, с която да се прогнозира търсенето на кадри”, заяви г-н Велев. „Разбира се, проблемите идват и от средното образование. Отчита се спад в качеството на обучението по математика, физика и  химия, същевременно на редица места техникумите се превърнаха в езикови гимназии“, каза още г-н Велев. В заключение той заяви, че образованието не е работа само на държавата, а на цялото общество.

Форумът събра на едно място над двеста представители на държавните институции, академичната общност, бизнеса, неправителствени организации, студенти и медии. По време на събитието в специални урни се събираха предложенията на участниците за промени в българското образование. Организаторите поеха ангажимент събраните предложения, заедно със заключенията от проведените дискусии да бъдат обобщени в официален документ, който ще бъде подписан от панелистите и основните участници в конференцията и изпратен в отворено писмо до Министерство на образованието.

Голяма част от констатациите и конкретните предложения в изложенията на лекторите и участниците в дискусиите се споделят от ИСС и са част от приетите през последната година актове на Съвета, посветени на проблемите в българското образование.

МИСИЯ

ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НА БЪЛГАРИЯ

е «мостът» между гражданите и властта. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и държавното управление. Той е новата, модерна институция на гражданския диалог.

ИСС е призван да улесни достъпа и участието на гражданските структури при вземането на обществено важни решения за управлението на страната ни в областта на икономическата и социалната политика.

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представители на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната и законодателната власт.

Продължава